Ons ewige bestemming

Die koronavirus vestig die aandag vir ons op ’n belangrike aspek van die lewe, naamlik die tydelikheid van die mens se bestaan om sy keuse vir die ewigheid te maak. Die virus eis slegs ’n klein persentasie sterftes, maar het die aandag van alle nasies 100%. Ons ewige bestemming betrek 100% van alle mense op die aarde, maar slegs ’n geringe persentasie gee aandag aan ons ewige bestemming in óf die Hemel óf die hel. Ons is óf op die smal weg óf op die breë weg. Die Here wil nie hê enigiemand moet op die breë weg wees nie (2 Pet 3:9). Dit is oorgelaat aan elke individu. Jou keuse hier, bepaal jou ewige bestemming (Jer 21:8). Dit is bestem vir die mens om een maal te sterf, daarna kom die oordeel (Heb 9:27). Die wekroep is: haas jou na die ewige, onfeilbare Woord terwyl daar nog tyd is vir voorbereiding vir u ewige tuiste. Die tyd raak min.

Arnold Sachse