Wat is die pad vorentoe?

Ek het in die Mei-uitgawe van JUIG! die artikel, “Die Spesiale Beraad Moreletapark Gemeente”, gelees. Ek haal aan: “As ons terugkyk, het die beraad sy doel gedien. ’n Nuwe vlak van entoesiasme en opgewondenheid oor die toekoms is te bespeur. Pieter Breytenbach, die bedryfshoof van Moreletapark Gemeente, het tereg gesê: ‘Daar is hoop vir die toekoms.’ Die positiewe eenheid en gesindheid van beraadgangers was merkbaar. Ons bid ernstig vir God se leiding op die pad vorentoe. Soli Deo Gloria.”

Wat my die meeste pla, is die volgende – en ek haal weereens aan: “Van die NG Kerk se leierskap betwyfel die maagdelike geboorte van Jesus, die bestaan van die duiwel, die fisieke opstanding, asook van die skrif oor die huwelik.” 2 Johannes 1:7 sê: “Want baie verleiers het in die wêreld ingekom: die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. DIT IS DIE VERLEIER EN DIE ANTICHRIS.” Ek wil myself sterk uitspreek teen enigeen of instansie wat met die antichris assosieer. John MacArthur sê in sy MacArthur New Testament Commentary: 1-3 John die volgende: “Biblical love does not imply a naive, uncritical, undiscerning acceptance of anyone who claims to represent Jesus Christ. Thus, having stressed the importance of love, John immediately sets limits on it. Believers cannot, in the name of love embrace any of the many deceivers who have gone out into the world. Followers of the true Christ cannot love antichrists; those who are committed to the biblical truth cannot have fellowship with those who pervert it (2 Cor 6:14-15). “Deceivers” translated, is the plural form planos, which literally means “a wanderer”. In this case, it refers to those who wander from the scripture; who corrupt it ; who lead others astray from it; who are imposters ( Paul called such people ‘false brethren’ in 2 Cor 11:26 and Gal 2:4 …)

Ek wil ook kwalifiseer: Daar ís wonderlike NG-predikers wat Jesus Christus liefhet en die Bybel as die enigste gesaghebbende Boek van God aanvaar. Dit is die leierskap waarmee ek ’n probleem het. Verskeie van my leraarvriende / kennisse sê dat hulle ’n woord kry waaroor om te preek. Nou wonder ek in my stilligheid, as daardie woord strydig met God se Woord is wat doen hulle? As die prediker (leier) nie eers die kern van God se Woord glo nie – naamlik die maagdelike geboorte van Jesus, die bestaan van die duiwel, die fisieke opstanding, asook die interpretasie van die Skrif oor die huwelik, kry hy dan skielik, wonderbaarlik ’n ander Skrif deur na ’n ander deel van die Bybel te blaai?

Ek verwys ook na die woorde: “’n familie praat mos dinge uit“ en verwys na JUIG! se Junie/Julie-uitgawe van 2015 met die artikel, “Die kerk (NG) moet ruggraat kry”. As dit gaan om die eer van God, is daar nie lede, sg. leiers, of enigiemand wat as familie beskou moet word as hulle siening of geloof teenstrydig met die Bybel is nie. Die Bybel sê dit duidelik. Dankie vir julle wonderlike tydskrif.

Ben Barnard