Wat sê jy elke oggend vir jouself voor jy die dag begin?

 • • Moses sou sê: “Here, as U nie self saam met ons gaan of voor ons uitgaan nie, gaan ons nêrens heen nie.”
 • • Abraham sou sê: “Die Here sal voorsien.”
 • • Jakob sou sê: “Ek sal U net los as U my seën.”
 • • Josua sou sê: “… maar ek en my huis, ons sal die Here dien.”
 • • Samuel sou sê: “Praat, Here, U dienaar luister!”
 • • Nehemia sou sê: “Die vreugde van die Here is my krag.”
 • • Dawid sou sê: “Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie” en “dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees”.
 • • Salomo sou sê: “Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hý jou paaie gelykmaak.”
 • • Jesaja sou sê: “Laat skyn jou lig! Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring” en “geen wapen wat gesmee word om jou aan te val, sal iets uitrig nie.”
 • • Jeremia sou sê: “Die Here beplan voorspoed vir my en nie teenspoed nie.”
 • • Jabes sou sê: “Stort U seën oor my uit, vergroot my grondgebied.”
 • • Sadrag, Mesag en Abednego sou sê: “Ons sal nie voor enige beeld neerbuig nie, maar ons sal die Here dien.”
 • • Esegiël sou sê: “Enige droë bene in my lewe – word lewendig.”

Kies jou daaglikse verklaring van geloof! Mediteer daaroor! Spreek dit elke oggend oor jou dag uit.

Anoniem